Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Số căn:
1027
Số block:
3
Mật độ XD:
49,5%
Loại hình:
Quy mô:
10.000 m2
Số tầng:
36
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thảo Điền Masterise Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thảo Điền Masterise
Loại: Căn hộ Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:3 Số tầng:36
Quy mô:10.000 m2 Mật độ xây dựng:49,5%
Số căn hộ:1027 Ngày hoàn thành:2024
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thảo Điền Masterise Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thảo Điền Masterise
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:3
Số tầng:36
Quy mô:10.000 m2
Mật độ xây dựng:49,5%
Số căn hộ:1027
Ngày hoàn thành:2024