Căn hộ Masteri Centre Point Quận 9
Căn hộ Masteri Quận 9
dự án Masteri Centre Point quận 9
Masteri Centre Point Quận 9
Masteri Centre Point
Masteri Quận 9
Căn hộ Masteri Quận 9 copy
hồ bơi tràn Masteri Centre Point Quận 9
hồ bơi trẻ em Masteri Quận 9
phòng ngủ Masteri Centre Point
tầm view dự án Masteri Centre Point quận 9
Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Số căn:
Số block:
10
Mật độ XD:
Loại hình:
Quy mô:
Số tầng:
Loại: Căn hộ Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:10 Số tầng:
Quy mô: Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:Quy4/2022
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:10
Số tầng:
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:Quy4/2022