Tôi là Võ Nha – thành viên của Công ty cổ phần bất động sản Southernhomes Việt Nam. Tôi hoạt động trong lĩnh vực bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh và đã có 3 năm kinh nghiệm làm việc. Với mục tiêu hướng đến là mang lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng và cung cấp dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp trong lĩnh vực bất động sản. Và ở trong trang nhaland.com này là chi tiết những sản phẩm chủ đạo của công ty phân phối mà tôi đang tham gia tư vấn.